Zaskaraki

Zaskaraki huserar i norra delen av kontinenten, i det område som av människor är känt som Eleria. Ursprungligen härstammar klanen från norrskogen och det är också där som deras huvudsakliga fäste finns. Zaskaraki är lite av en banbrytare när det kommer till klaner. Det är nämligen så att istället för en ensam klanledare som styr klanens stammar så styrs klanen av ett råd av ledarna från de fem stammarna, kallat Za Orgumbûli popash – de vises råd. Rådet är väl kontrolerat, och ingen har någonsin sett orcherna från rådet oense om ett beslut, vilket har lätt till att man inte längre ser dem som individer utan mer som någon form av högre makt. Rådets order bärs ut som lag och även om inte klanens diceplin är lika självregleradne som Zokapritis, så har även Zaskaraki sätt att se till att ledarnas order efterföljs. De kallas för Graugi och är extremt respekterade innom klanen. Deras arbete går inte ut på att på något sätt leda de andra svartbloden, de är snarare observatörer som för korespondens med rådet och bevakar gruppbefälens aktioner på olika platser av deras teritorium. Skulle nu ett befäl gå imot klanens vilja så är såklart inte dessa graugi sena att bryta in genom att utse ett nytt befäl, vars första uppgift blir att kvälva dess föregångare.

Det som annars utmärker Zaskaraki, och som utan tvivel också givit klanen dess namn, är vargarna. Stora delar av stammarna använder sig av vargar iform av riddjur eller som rena bärsärkar och det är också dessa djur som utgör ståndpunkten i klanens armé.

Historia
Zaskaraki föddes ur Norrskogens gröna blad, där fem stammar gick samman för att lättare kunna försvara sina marker mot de andra väsen som dväljdes där, inte minst skogsalverna som ibland skogens skuggor var en mycket dödlig fiende. Men snart hade klanens makt stigit i skogen och man jobbade sig istället ut mot den nordvästra delen av skogen, där man byggde upp sitt starka fäste väl skyddat av skogen och de starka vargryttarna från stammen ZaKlitatâri. Varifrån man sedan vandrade utåt på människornas land Elerias öppna slätter och sedan befolkade var och varannan liten skog man kunde hitta. Och efter att man tvångsrekryterat eller dödat var ända klanlös trupp man kunde finna så slog man sig ned för att leva under tryggheten från klanen, eller plundra för att förstärka den. Den här spridningen har gjort att klanorcherna under åren har börjat bruka det allmänna språket allt mer frekvent medans de av klanen som bara lever i fästet i norrskogen, eller de klanlösa grupper som bor ännu längre in bara kan svartiska. När det kommer till den enskillda grupperna i norrskogens djup så är svartiskan dessutom så dialektal att nästan ingen utanför grupperna kan tyda vad som sägs.

Stammar

ZaKlitatâri - Ryttarna
Vargryttarna, Zaskarakis stolta kavalleri. Fruktat och respekterat av samtliga svartblod i världen och också det som givit klanen sitt namn. Rådet har lärt sig den hårda världen att deras vargar är nästintill oslagbara i stora grupper i norrskogen och det är också därför ytterst få av deras patruller får röra sig utanför skogen skydd. Dock så har kriget med Zokapriti lett till att en stor pluton ledd av stamhövdingen Gâkils son har anslutit sig till fronten ute på slättlandet.

Morshubarkiljati – Vargtämjarna
Vargtämjarna är den stam som jobbar i varghålorna, ett farligt liv men det ända dessa orcher känner. Tillskillnad från djuren de föder upp så kommer de aldrig därifrån utan lever ut sina liv i de grova anläggningarna och dör på samma plats som de fötts. Dock har de det lätt för sig under den tid de lever, alltid finns det mat och drank tillgängligt nere i hålorna, och inte en dag går utan att någon talar om för dem vad de ska göra med sin tid.

Monbork tath – Ulvtanden
Ulvtanden är friströvare, fotfolk, jägare – skogsorcher. Det är den största av stammarna men föga den mäktigaste. Ulvtanden utgör den grå massan i Zaskarakis armé och är i realiteten massvis med mindre grupper som egentligen inte föredrar varandras sällskap alls utan lever åtskilt så länge inte någon hotar deras marker, då går de ihop. Det är också därför stammen ibland kallar sig själv för Ulvtandsalliansen istället för Ulvtandsstammen.

TumastVosh –trosväg
TumastVosh är en liten stam, men ändå mäktig, för de är klanens schamaner. I Zaskaraki finns ingen direkt tro utan många olika. Men i samtliga är Schamanerna viktiga då alla kretsar kring andeväsen och liknande. Det här är också anledningen till att Zaskaraki använder sig av så mycket totem, troféer, andra tecken av ben och liknande.

Jâbansholk –Tungskinn
Är den minsta stammen, och är egentligen mer av en högre fraktion inom Zakiltâri, där de största och stoltaste krigarna väljs ut för att bli del av Jâbansholk – elitgardet som vaktar klanens fäste och platsen där Za Orgumbûli popash huserar.


Gudash Kraun

Gudash kraun är den minsta av världens tre klaner. Deras marker ligger precis som Zaskarakis i landet Eleria, även om Gudash Kraun håller sig mer i de klippiga delarna av slätten än i skogen så har detta självklart inneburit att klanerna ofta mötts och det var inte heller så länge sedan Kraunen var i en vapenpakt med Zaskaraki mot Zokapriti, en pakt de helt enligt sitt rykte bröt.

Historia

Gudash Kraun härstammar från den östra sidan av norrskogen. Där levde en svartblodsledare för en ganska stor grupp plundrarorcher, men en grupp densamma. En natt hade Gudash en uppenbarelse där blodguden Zakrov Shraktak talade till honom och även om ingen vet exakt vad guden sade så verkade denna ha stora planer. För Gudash drev sina styrkor till bristningsgränsen, men varefter han besegrade grupp efter grupp av svartblod slöts allt fler upp bakom honom och tillslut hade han samlat en hel klan under sig. I hans led fanns hänsynslösa men vidskepliga svartblod, alla villiga att tjäna guden och Gudash. Men så en natt så talade Gudash till sin klan, han talade om ett förbund, en överjordlig plats för honom varifrån han skulle kunna styra sin klan med absolut makt. Därefter skar Gudash sin egen halls och under en blodröd natthimmel sägs han ha stigit till sin nya tron, i anslutning till Zakrov Shraktak. Numera styrs klanen av religiösa fanatiker som tillber Gudash som en gud.

Stammar/falanger

Gudash Kaugzi
Rövarna. den ursprungliga rövargruppen, numera ansvariga för införskaffande av materiel. En stor skara som agerar i mindre grupper, och genom att patrullera landsvägarna förser de sina herrar med guld och annat av värde. Kaugzitrupperna är föraktade av de andra falangerna och har kallats avskum mer än en gång.

Gudash Scarai
Vargarna. Här finns de största och mest erfarna svartbloden i Gudash armé. Utgör den centrala vapenmakten i Gudash Kraun och det är generalen över denna falang som äger titeln klanhövding, i dagsläget är hans namn Chuga.

Gudash Augi
Spejarna. Finns alltid först på plats när nya marker utforskas och är de som agerar kurirer i kraunen. Dessa svartblod är lättrustade och snabba springare, men de är ingen vapenmakt att tala om.

Gudash Mog
Prästerskapet. Ansvarar för kontakten mellan Gudash himmelska styre och hans trupper på jorden. Behandlas med respekt av övriga svartblod i klanen.