ZaMauzur

ZaMauzur är den fjärde största svartblodsgrupperingen i den kända världen men de är ingen klan utan enbart en synnerligen stor stam. Trots det är en stor del av deras historia och verkan ett mysterium för de som befinner sig utanför gruppen. Det viskas bland klanerna och historierna är många, men en sak är entydig, ZaMauzur har inte funnits i världen särskilt länge. Åtminstonde har de inte varit kända särskilt länge. De dök bara upp en natt för över sju år sedan och i stora led marcherade de ut i världen tillsynes väl medvetna om sina mål. Det tog inte lång tid innan de hade en tydlig inverkan på sin omgivning, men deras mest förbryllande egenskap verkar vara förmågan att nå ut till andra folkslag och få stöd från dem i olika dispyter.

ZaMauzur är en stam, uppenbarligen tungt religös, men själva religionen är föga känd. De dyrkar en gud som de kallar Gishak-mâk – eld guden och deras ledare durub Azog är ibland många väsen känd som svartblodsprofeten, den främste av blodmånens söner.

Historia
Det berättas legender bland svartbloden, legender om den förlorade stammen, zizauruki. Kanske har den mytomspunna stammens spårlösa försvinnande något att göra med ZaMauzur, som tycktes uppstå i samma plötsliga stil. Det man vet är att när ZaMauzur tågade ut i världen så var ingen beredd på det, och det dröjde inte länge förrän de fann platser där de kunde slå sig ner och verka på innan någon av klanerna egentligen han reagera. Snart var deras styrkor för kraftfulla för att bekämpas i inget mindre än ett fullskaligt krig, dessvärre låg redan zaskaraki och zokapriti i krig med varandra och det innebar att hellre än att göra sig fler fiender allierade sig zaskaraki med zamauzur. Stammens ledare, durub Azog är dessutom känd bland många andra folkslag som den främste av blodmånens söner, eldguden Gishak-mâks profet på jorden. Och det är genom honom som stammen har kunnat få ett så starkt fäste i världen så snabbt, för olikt många andra svartblod har zamauzur inga problem att komma överens med andra raser och skapa utomrasliga allianser som tillfälligt stärker stammens position.

Zamauzur är uppdelad i fyra stridsgrupper och två tempelordrar. Varje stridsgrupp har sina egna uppsättningar av "Snagas" och "Kâmbasor". Dessa Snagas är i sin tur uppdelade i "Úkilbâ" och "ZaGrund-Gajutar". Kâmbasor är även dem uppdelade i "Zastâz-zurm" och "Za Ashob Vrástar ".


Stridsgrupper/tempelordrar

Dhomaj
Elitsvartbloden i Za Mauzur, dessa svartblod är ofta mycket intelligenta och bär ut Azogs mörka vilja utan att ifrågasätta minsta stavelse. De är dock få som faktiskt sätt denna stridsgrupp, förutom i det följe som Azog reser med såklart.

Blog
Za Mauzurs "Brutes", hänsynslösa och brutala i naturen. Grovhuggna svartblod som antagligen är de som liknar andra svartblod mest. Men detta till trotts är även de blint lojala då Azogs ord är Gishak-mâks vilja. I Blog finns en general som efter sin framgång vid de treåriga slaget om fenixslätten är högt föraktad bland skogsalverna – Ûrgalt.
Krab
Krab är flottan, svartblod som adopterat en mänsklig manér och blandat den med sin grymma svartblodsnatur. I slitna läderuniformer trotsar de vågorna för att bära ut gudens vilja från kontinent till kontinent.

Ávul
Ávul är skapad långt efter de andra, den är stridsgruppen som "nya" svartblod hamnar i då de rekryteras till ZaMauzur. Som sådan har de mycket mer att bevisa för sina fränder i de andra stridsgrupperna.

Zashataz Mog
Zashataz Mog är tempelordern, präster svurna till Gishak-mâk och den eldsvurna läran. Det finns tre ranger i orden, Zasharbturi, munkarna som lever för att tjäna herren. De torterar sina offer för att offra dess själar till Gishak och gajum-stauk – världselden. ZaVoshatraumatari, är prästerna, vägvisare och mäktiga magiker som ibland vandrar ut i världen för att sprida läran på de nya områden Zamauzur erövrar. ZaGorgulbati, ingen utanför gruppen har mött någon av dessa, men de sägs bära Gishaks gudomliga kraft på jorden, men de är svurna att aldrig lämna Gash-Shatroful, kyrkan.

ZaNarkdrau-fúlg
Skymmningsorden, bär namnet på en gammal legendarisk styrka bland svartbloden, även om det råder stort tvivel om att de skulle ha något annat än namnet gemensamt med den millenium gamla legenden. Dessa svartblod är kända som dödsbringare, avtrubbade i sinnet efter år av ruset på bergsplankton. De fruktar inte att bära ut sin herres order till den dag de dör och det talas om att dessa vider slukar själarna på sina offer.

Drogh Rakhim – ”Bringarna av jordens undergång”
Är en legoknektsarmé ledda av Durub Akûlgraz. Består av olika svartblod ifrån olika grupperingar och stammarna . Delar av armén har bevistats i trakterna kring Navle och Stendal i sökande efter arbete och nya krigare. Tidigare har spejargruppen zaUjâk Graug, ledda av Drartul Mâmlaug, kartlagt området inför Durub Akûlgraz ankomst.
Svartiska   
Här nedan följer en lista på de ord som Eleria-lajv anser är lämpliga att kunna.
Listan innehåller bara de viktigaste orden för att den ska vara lätt att lära sig.
Vi uppmanar därför grupper att själva utveckla sina ordförråd vidare. Syftet med just denna lista är att vi ska slippa de brister i kommunikationen mellan svartblodsgrupper som tidigare funnits då olika listor använts vid inlärning. Självklart hoppas vi att varje grupp utvecklar en egen dialekt men att de dialektala skillnaderna ligger i uttalet och inte i de ord som används.

Stridsuttryck
Sadauk(at) / Varsol(at) - Anfall (Attackera)
Rejtharat - Fly (Bakåt)

Verb
Throkat - Äta
Votat - Sova
Vorbat - Jaga
Ushat - Strida
Vratat - Gå (Vrapogat – Springa)
Guat - Göra

Grupper & Kommunikation
Jabat - Tala
Shumjáb - Samtal, diplomati
Rak - Klan
Mashtar - Armé
Lurg - Trupp

Yrken
Durbatar (Durub) - Ledare (hövding)
Ushatar - Krigare
Rokatar/Snaga - Bärare (bärslav)
Vorbatar - Jägare

Lite motsatspar
Or - Bra
Vel - Dålig
Sholurz - Ljus
Burzurz - Mörk
Drau - Dag
Burz - Natt
Mush - Nära
Bush - Avlägset

Platser
Tere - Jord
Uzg - Land
Kab - Gräns
Stazg - Plats
Gronk - Grotta
Shulg - Skog
Fuadh - Fält
Vosh - Väg

Frågeord
Ur - Vad/Hur
Urkon - Vem
Stazgur - Var
Zaur - Vilken