Uruk-hai (Elit orch)

Enklaste vore att beskriva rasen som en väldigt stor orch, men det är inte helt och hållet sanningen. Uruk-hai betyder elitsvartblod men betyder samtidigt svartblodsras.
De är långa och går mer rakryggade än vad orcher i gemen gör. Deras mentalitet är hårdare än en orchens och de är i teorin födda till att leda de som är svagare.
Uruk-haier går oftast i en grupp och den starkaste leder dem. Oftast när uruk-haier tillhör en orchgrupp så gör de det som ledare och inte som en vanlig krigare.
Man känner lätt igen en uruk-hai på grund av hans sätt att bete sig, självsäkert, rakt och brutalt.
Uruk-haier bär oftast kängor och praktiska kläder i läder och tyg. Deras rustningar är tyngre än orchernas. De bär ofta ledade plåtbitar och ibland även bröstharnesk. Uruk-haien är dock mycket nära besläcktad med orchen, och det syns på dess svarta vlod som givit upplop till termen, Svartblod.
Uruk-haier är inte ondskefulla av naturen, de är bara grymma.

Intelligens: De är sluga och har aningen högre logisk slutledningsförmåga än den vanlige orchen.

Hudfärg: Svart med grå toning

Ålder: Uruk-haier kan bli ungefär lika gamla som en människa. C:a 50 –75 år.
Endast 3 % av uruk-haierna blir över 60 år.