Gudash KraunGudash kraun är den minsta av världens tre klaner. Deras marker ligger precis som Zaskarakis i landet Eleria, även om Gudash Kraun håller sig mer i de klippiga delarna av slätten än i skogen så har detta självklart inneburit att klanerna ofta mötts och det var inte heller så länge sedan Kraunen var i en vapenpakt med Zaskaraki mot Zokapriti, en pakt de helt enligt sitt rykte bröt.

Historia

Gudash Kraun härstammar från den östra sidan av norrskogen. Där levde en svartblodsledare för en ganska stor grupp plundrarorcher, men en grupp densamma. En natt hade Gudash en uppenbarelse där blodguden Zakrov Shraktak talade till honom och även om ingen vet exakt vad guden sade så verkade denna ha stora planer. För Gudash drev sina styrkor till bristningsgränsen, men varefter han besegrade grupp efter grupp av svartblod slöts allt fler upp bakom honom och tillslut hade han samlat en hel klan under sig. I hans led fanns hänsynslösa men vidskepliga svartblod, alla villiga att tjäna guden och Gudash. Men så en natt så talade Gudash till sin klan, han talade om ett förbund, en överjordlig plats för honom varifrån han skulle kunna styra sin klan med absolut makt. Därefter skar Gudash sin egen halls och under en blodröd natthimmel sägs han ha stigit till sin nya tron, i anslutning till Zakrov Shraktak. Numera styrs klanen av religiösa fanatiker som tillber Gudash som en gud.

Stammar/falanger

Gudash Kaugzi
Rövarna. den ursprungliga rövargruppen, numera ansvariga för införskaffande av materiel. En stor skara som agerar i mindre grupper, och genom att patrullera landsvägarna förser de sina herrar med guld och annat av värde. Kaugzitrupperna är föraktade av de andra falangerna och har kallats avskum mer än en gång.

Gudash Scarai
Vargarna. Här finns de största och mest erfarna svartbloden i Gudash armé. Utgör den centrala vapenmakten i Gudash Kraun och det är generalen över denna falang som äger titeln klanhövding, i dagsläget är hans namn Chuga.

Gudash Augi
Spejarna. Finns alltid först på plats när nya marker utforskas och är de som agerar kurirer i kraunen. Dessa svartblod är lättrustade och snabba springare, men de är ingen vapenmakt att tala om.

Gudash Mog
Prästerskapet. Ansvarar för kontakten mellan Gudash himmelska styre och hans trupper på jorden. Behandlas med respekt av övriga svartblod i klanen.