Svartblod

Svartblod lever normalt i samhällen, som lätt kan brytas ned till tre olika kategorier. Den minsta delen kallas för grupp och kan bestå av allt mellan tre till åttahundra individer. När en grupp antingen växer över, eller slår sig samman med en eller flera andra grupper så att de överstiger det antalet så har det växt till den andra kategorin, stam. En stam är allt som oftast indelad i flera mindre grupper så om den inte har varit det innan så kommer troligen uppdelningar att ske snart därpå, vilket leder till att ett flertal gruppbefäl tillsätts, alla styrda av en stamhövding. Den största varianten av ett orchsamhälle kallas för klan, och de består av ett flertal stammar. För att ett stamkomplex ska uppnå statusen klan så bör den innehålla över tiotusen stridande individer. De senaste hundra åren har det bara funnits tre klaner, dessa är i storleksordning – Zôkapriti, Zaskaraki och Gudash Kraun.