Magi

 

Magin har flera olika inriktningar. Det finns sex olika fåror och dessa är Magi, Druidism, Schamanism, Mordan, Alkemi, Drömtydning/Stjärnskådning. I alla olika fåror blir man mäktigare desto fler prövningar man klarat. Alla prövningar sker inlajv vid olika portaler.
 
MAGI
Inom denna fåra finns fyra magivägar:
 
LIVETS VÄG
De som "vandrar" denna väg gör det i ljusets och livets tjänst. Det är klart främst skogsalver som "vandrar" Livets väg även om det finns andra också.
Ska du spela en magiker av denna "väg" så ser vi gärna att det ljusa påverkar dig. För varje besvärjelse bara mer och mer. Hur det ter sig inlajv och i klädsel är upp till dig och lite en fråga om ras. Men de vanliga klädesreglerna gäller förstås.
Av naturliga skäl ogillas verkligen Dödens väg och man ser mycket skeptiskt på Marionettismen och Häxkonster som är mörka.
 
 
DÖDENS VÄG
 
"It is a lonely way, the way of the Necromancer, to know too much of the tears of the world"
Merlin
Dödens väg är svår och påverkar kroppen och psyket väldigt mycket. Mörkeralver och drow lyckas motstå de flesta fysiska förändringar som man kan få om man studerar vägen djupt, men de klarar absolut inte de psykiska ansträngningarna mycket bättre än människor.
Denna väg är den klassiska onda vägen, mörkrets väg. Den är direkt kopplad till döden. Ska du spela en roll som studerar denna väg så tänk igenom hur mörkret påverkar din roll. Försök inte hitta på hur din roll kommit undan nackdelarna. De ger nämligen en extra krydda till mörkermagikern. Livets väg ser man ofta som en stark, men vidrig väg. De hyllar årstiderna som dödens magiker önskar förvrida.
Det finns även en del som vandrar denna väg mer ur ett forskningsperspektiv. D.v.s. de började som forskare, men klev över gränsen till magin när girigheten tog överhanden.
Marionettism ser man ofta som lite för inriktad på kontroll och besättande. Även att den vägen saknar den riktiga tyngden. Shamanism och mörka häxkonster är lite mer intressanta då de lite närmare gränsar till Dödens väg.
 
 
 
HÄXKONSTER
Man skulle kunna se denna väg som två vitt skilda eller t.o.m. tre olika, men för att göra det så enkelt som möjligt så ryms yttringarna under samma väg.
Det rör sig om vita häxkonster, svarta häxkonster och shamanism.
Klassiskt "goda" häxor sysslar sällan med magi utan alkemi och helning.
Den mörka häxkonsten berör förbannelser främst. Även Drow som vandrar denna väg sysslar med förbannelser. En del är så speciella att enbart drowalverna kan lära sig dem. Shamanism är något som svartblodens shamaner, nåjder, mystiker och andebesvärjare ägnar sig åt.
En del gränsöverskridningar existerar absolut inom denna väg. T.ex. kan en drow absolut lära sig att tala med en död, en shaman kan lära sig lära sig förbanna folk etc.
När man ska spela en magiker ur denna väg ska man definiera vilket sätt man närmar sig den. En Häxa t.ex. ska inte kunna lika mycket om andar som en shaman.
Bortsett för drowmagikerna så innebär denna väg att man har god kontakt med naturen, att man använder mycket örter och droger i förberedandet av besvärjelser etc.
Shamaner är mycket utav stämningsroller då kontakt med andar etc. är svårt att spela ut, men för att man inte ska känna att man enbart spelar en stämningsroll så finns det alltså tillgång till de andra besvärjelserna inom denna väg också.
 
MARRIONETISM
Denna magiväg är klurig och komplicerad. Den innefattar främst konsten att besätta och kontrollera enstaka personer. Men även en del magi som har med demoner och andra varelser att göra. Personen som vandrar denna väg bör bli aningen märklig och se folk som marionetter och dockor.