Navle

Vision för Byn Navle

Vi strävar efter att få byn att känna sig levande, en by där det vardagliga lunkandet förändras när handelsdagarna kommer med fester, krogbråk, skratt, girighet, fejder och mystik. En plats där präster sprider sin religion, magiker är mystiska och hemligfulla, fyllebulltar stör och bonden klagar över att orcherna klampar ner deras skörd.

En by som känner sig hotad av skogens folk, några anser att strid är enda lösningen, medan andra anser att diplomati är vägen att gå, och några kanske inte jobbar för köpingens bästa överhuvudtaget. Utåt sätt är byn enade mot allt och vill inget annat än att hindra skogsfolket att skövla och äta våra barn.

Ett lajv där man som ny deltagare skall känna sig delaktig och behövd, där man som ny blir indragen i små och stora intriger. De återkommande deltagarna skall känna att varje lajv är lika spännande som ens första lajv men också där man som återkommande lajvare känner att man för spelet vidare.