Eleria

ELERIA

Fyris, grundad år 1073
Huvudstad där man hittar landets styrande riksråd samt Drottningen och Drottningmodern.
Här har även adelshusen Gyllengrip och Svinhuvud sina högsäten.
Är beläget vid Norra havet.
Till Fyris strömmar Elerias tillgångar, och det syns kanske främst på det ståtliga Drottningapalatset beläget i mitten av staden, i folkmun kallat Hjärtat. Tack vare adelshuset Svinhuvuds armé så är Fyris antagligen den säkraste platsen i Eleria.

Lyria, grundad år 1088
Stad där adelshuset Silverhöks högsäte finns.
Tack vare adelshusets kontakter utanför Eleria kommer till Lyria via havet handelsmän från hela världen. På de stora marknaderna kallade Markadiner kan man finna allt som kan köpas för silver. Allt ifrån exotiska frukter till de mest hänförande tygerna eller starkaste hästarna går här att införskaffa på en av Markadinerna.

Tiria, grundad år 1082
Stad där man hittar adelshuset Liljas högsäte.
Tiria utmärker sig genom att vara kulturens högborg i Eleria. Detta av den gamla traditionen att adelshuset Lilja alltid sett till att omge sig med en oräknelig mängd musikanter, poeter, målare och teatersällskap. Så om en musikant berättar att han kommer ifrån Tiria så blir man inte förvånad och eftersom den nuvarande drottningen Alexenor i trygghet blev uppfostrad här, har hon självklart sett till att denna tradition fortsätter.
Ibland de många värdshusen hittar man här Glada Flamman ett känt tillhåll för alla sorters lycksökare och äventyrare, där många intressanta rykten växlas och sprids.

Byn Navle, ”grundad” år 1151
Navle har tack vare guldfyndigheter växt till ett riktigt samhälle.
Här hittar du värdshuset Lyktan och Vågen som ägs av värden Holmger och frun Liv.
Navle styrs av ett byråd som även ofta sammankallar till bymöten för hela byn. Var tills år 1155 endast av Eleria erkänd som handelsstation men är idag en riktig och viktig by.