Stendal

Stendal, grundat år 1156

En ny Artarisk bosättning för att landet också vill ha sin del av guldfyndigheterna kring Navle. Stendal är likt byn Navle en koloni i ingenmansland, inmutat av adelshusen. I Stendal finner man härbärget Lansen som, efter att dess tidigare ägare Angus återvänt hem, styrs av Frost.

Området styrs av adelshusen; Oxhufvud, Drakhierta och Stenbock, samt ingår i det kyrkliga direktoratet som leds av patriarken Hareld