Demoner

Demoner är varelser sprungna från en annan dimension. Om deras ursprung tvistar de lärda, men en sak är säker och det är att demon egentligen är ett samlingsnamn för en rad olika kaosvarelser. De är långt ifrån säkerställt om de härstammar från samma ursprung, men det verkar som att de är enskilda och unika existenser. Demoner skiljer sig en del beroende, främst, på vilken Demonfurste den står under. Det finns de som inte tillhör någon Demonfurste, men från början gjorde de det.

 
Demongrottan sägs vara en av de ”öppna” portaler in till demonernas rike som finns i världen. Det finns antagligen fler öppningar, men det är oklart.
 
Demoniska furstar finns det blott ett fåtal utav. Sedan finns det en mängd (ca 30-40) prinsar (även demoniska honor kallas prinsar. Finns alltså inte prinsessor) och även några demoniska herrar (härskarinnor) som inte har så många anhängare, men som är väldigt mäktiga. Prinsarna har ofta anhängare.
 
Furstarna
 
 
De tre furstarna som är de som främst påverkar världen med sina demoner är Den Hornkrönte, Pestherren och Den Svarta Stormen. Det är förstås inte deras riktiga namn utan sådana namn som de blivit kända under.
 
Den Hornkrönte
 
Den Hornkrönte är kanske en av de mest destruktiva av vars demoner manifesterat sig i världen och som tillbes av blott de vildaste av folk, men även de man minst skulle kunna ana. Den Hornkrönte vill ha blod, och demonernas blodtörst utsläckes aldrig. Myter kan beskriva fursten själv som en enorm, evigt törstande käft som dväljes långt nere i en klyfta, och som slukar alla själar vars ägare dräpts i hans namn. Hans anhängare, tillbedjare, älskar kriget och finner endast ro på slagfältet där de gjort sig kända för sina grymheter. En av den Hornkröntes främsta prinsar är Oum ben satir och denne har spelat stor vikt kring Norrskogen. Oum ben satir är inte bara (ofta) en allierad till Asto Vidatu (Asto Vidatu är en härskare som hyrs in av olika furstar) utan också en som ofta hyr dennes tjänster.
 
Pestherren
 
Den Hornkröntes främsta fiende är antagligen demonfursten som går under namnet
Pestherren. För några år sedan fick Pestherren grepp om Artaria och Eleria. Då hade pesten spridits. Men magiker och många andra lyckades driva bort Pestherren och så även pesten. Pestherrens demoner och anhängare är sjuka på olika sätt (inte bara fysiskt) om man tänker ur ett mänskligt perspektiv då förstås.
 
Den Svarta Stormen
 
Den Svarta Stormen är en annan demonfurste. Den kallas det då den oftast visar sig som en svart storm. Dess mäktigaste anhängare i denna värld just nu är den farlige Brozidjav. Han figurerade mycket i det s.k. ”Demonkriget” vid Artarias gränser för några år sedan.  
Den svarta stormens anhängare i första och andra led (ofta dyrkar man någon demonprins som står under fursten) kännetecknas ofta av skuggor.
Skuggdemonernas anleten, vilka Den Svarta stormens krigare kan förlänas av sin herre. Skuggdemonerna har även förmågan att bli ett med skuggor. Den Svarta stormens krigare har länge varit ute efter väsen som likt Vidatus väktare inte dyrkar samma fallang som de själva. Fursten använder sig ofta utav prinsen Aschos som är helt täckt i skuggor och kan dela på sig samt slukar fiender med mörker. Men långt ifrån alla demoner under denna furste är skugglika, även om det är det vanligaste. Demonen Ascha, som funnits i trakten, är ett exempel på någon som inte var täckt i skuggor.
 
 
 
Hierarki
 
Furstarna
 
Det finns tre som påverkar ofta och sen en del andra som mycket sällan påverkar världen. Det var ingen av de tre som bar den så kallade ”demonstaven”. Ingen spelare på lajven får spela en Demonfurste. Bara vid ett SLP-tillfälle i sådana fall.
 
 
Prinsarna
 
 Det finns 30-40 stycken och inte heller dessa får spelas på lajven.
 
Härskarinnor/Herrar
 
Det finns ca 100 stycken som påverkar världen. Under extrema tillfällen får dessa spelas av andra än som någon enstaka SLP. Detta skedde till exempel i Dödsriket när det fanns en under två lajv.
 
Demon
 
Dessa är de ”vanliga” demonerna och utgör ca 85 % av demonerna som spelas på lajven. Inom denna kategori inräknas även demonbesatta.
 
Lägre demon
 
Smådemoner av olika slag. Utgör 10 % av de som spelas på lajven.
 
 
Att spela Demonbesatt
 
Det är en del som vill spela besatt av en demon. Detta är något verkligen otrevligt och följs alltid av nackdelar på olika sätt och begränsningar. Frågan är hur mycket kontroll demonen har över den besatte? Ska man spela demonbesatt så ska man vara beredd också på att det finns de som spelar demonjägare och sådana som kan göra en exorcism.
 
 
 
Övrigt
 
Demoner förökar sig inte och därför kan det inte finnas halvdemoner av något som helst slag. En demonbesatt kan dock bära drag av demonen. Demoners natur skiljer sig från alla andra raser och det gäller också syn på moral och annat.