Skogsalver bannerFunderar du på att spela skogsalv?
Varmt välkommen!Vid frågor och funderingar angående skogsalverna ta kontakt med kansliet och be om att få kontaktuppgifter till Skogsalvsansvarig.

Att spela skogsalv är en unik upplevelse då skogsalvernas mentalitet skiljer sig oerhört från andra raser i Eleria. Det finns ingen hierarki och inga ledare, alla är precis lika viktiga och beslut fattas demokratiskt utifrån vad en klar majoritet önskar genom råd och kommunikation med varandra.

Hos oss brukar det inte vara särskilt svårt att bli en i gruppen, för redan när du valt att du ska spela skogsalv så är du en av oss. Ingen står ensam mot en fiende då det är en självklarhet för alla skogsalver att skydda de sina. Vi tar hand om varandra redan från start och du blir en i gemenskapen på en gång!

Alvsamhället bygger på ett gemensamt ansvar. Ta inga beslut på egen hand som kan innebära problem för dina medspelare, de är trots allt beredda att komma till din undsättning om du behöver det. Vet du med dig att du kommer ha svårt för att vara majoritetsstyrd och vill spela mer individualistiskt så bör du överväga att spela en annan ras. Halvalver existerar inte.

En av reglerna för kampanjen är att skogsalver endast bor med andra alver. Om det absolut inte fungerar så kontakta Alvansvarig för att försöka hitta en lösning.Allmänt

Skogsalverna i Eleria skiljer sig ganska mycket från alverna i Sagan om Ringen. Detta är för att det är väldigt tråkigt att spela Tolkiens alver på lajv. Även om vi lajvare försöker spela en uråldrig magisk varelse kommer det inte att lyckas fullt ut för att vi som människor inte kan relatera till så lång tid.

De skogsalviska klanerna kan ses mer som livsåskådningar än som klaner. Vilken klan du tillhör påverkar din syn på livet, politiken, skogsalverna som folk och relationen till andra raser. Självklart så kan det förekomma meningsskiljaktigheter även inom klanerna, men det är inte jättevanligt.

I sin klan så finner man gemenskap och likasinnade individer. I de allra flesta fall så föds man in i sin klan och lämnar den aldrig. De två undantagen är Ohtari och Nyéri. Dessa klaner föds man inte in i. Om du funderar på att spela en av dessa klaner så bör du ta kontakt med en av skogsalvernas kontaktpersoner för vägledning då det krävs lite mer av dig som spelare att axla dessa klaner.

~*~

Klanerna

Vilken klan bör du vara i? Det finns självklart en gråskala även inom de olika klanerna och detta är ingenting att gå stenhårt på. Kom ihåg att klanerna inte begränsar eller bestämmer vilket yrke din roll har.

Nedan står klanerna i den ordning de uppstod.

 

 

Calina

Ser sig själva som den perfekta förebilden, predikar ofta om ljuset och den rätta vägen. De är snabba med att förlåta och tycker att man ska lära sig från sina misstag snarare än att bli straffad för dem. Calina håller traditioner högt och de värdesätter godhet och alvernas renhet. 


Klannamn: Calino

Väktare: Alquana den Godtrogna - Ljusets väktarinna

Calinas klan var den första som bildades efter alvernas uppvaknande i tidens gryning. De är stolta över sitt ursprung och är en utav de mer konservativa klanerna med en dragning åt det traditionella. De håller hårt på gamla seder och är t.ex de enda som inte tillåter giftermål utanför den egna klanen. Etikett är väldigt viktigt för Calina och alver från andra klaner kan ibland uppleva att de är ute på djupt vatten i sammanhang med många Calina-alver.

Deras relation till övriga klaner och folkslag präglas av en överseende attityd och en tanke av att “de vet inte bättre”. Många av dem anser att det är deras plikt och ansvar att leda de yngre klanerna och att alltid föregå med ett gott exempel. De har ofta förkärlek för vackra kläder och smycken, även om de gärna går i naturens färgtoner.

~*~

 

 

Lindelëa

Glada, nyckfulla, om än smått naiva, alver som älskar att sjunga och dansa. De är väldigt känslosamma, impulsiva och tänker sällan efter innan de handlar. 


Klannamn: Lindelëo

Väktare: Vanathë den Skönsjungande - Skönhetens väktare

Sångens väktare värdesätter harmoni över allt annat och ser det som sin uppgift att värna om den sång som skapat oss och bor i oss alla. Många väljer att göra detta genom sång, musik och sagoberättande och Lindelëa är den klan som frambringat flest framstående trubadurer genom historiens gång. De står för ljuset, renheten och oskuldsfullheten och i mörka tider och inför stora slag så är det till dem som alverna vänder sig till för tröst och hopp. Många gånger så har klanens obeväpnade följt med till stora slag där de står vid trädens rand och sjunger sånger som fyller de stridande med kämparglöd och ger de sårade ny styrka.

De klanmedlemmar som inte känner trubadurens kall väljer ofta att försvara sången på annat vis, t.ex som spejare eller krigare, även om det senare är lite ovanligare. Hela klanen är känd för sin vaksamma inställning gentemot störningar i världssången och sin skapande kreativa läggning. Många är optimistiska, gladlynta och har en ljus inställning till livet, även om de äldre alverna med tiden kan få ett melankoliskt drag.

~*~

 

 

Istima

Nyfikna, men samtidigt eftertänksamma med en förkärlek till det skrivna ordet. De värdesätter all sorts kunskap och har ett relativt öppet sinne.


Klannamn: Istimo

Väktare: Serinda den Lärda - Kunskapens väktarinna

Kunskapens väktare framhåller vikten av ett ombytligt, vaket sinne, som liksom vattnet är i ständig rörelse och ständigt söker nya vägar. Endast det formbara består i en föränderlig värld, och därför måste varelsen vara öppen för förändring och nytänkande. Även om de olika raserna ofta hanterar situationer ganska förutsägbart, på ett sätt som kan anses vara antingen gott eller ont, präglas klanens medlemmar av en nyfikenhet och öppenhjärtlig optimism inför andra varelser. Klanen ser inget problem med moraliskt tvivelaktiga handlingar men anser att beslut om sådana bör föregås av ett noggrant övervägande och en lugn, uttömmande diskussion.

~*~

 

 

Railari

Rakt på sak och simpla i sitt sätt. De är effektiva och föredrar handling framför ord. Neutralt sinne och dömer varelser på individnivå och inte hela släkten. De är praktiska personer som har en nära kontakt med naturen. Detta gör att de ofta är duktiga jägare. De klär sig praktiskt, ofta i skinn och päls.


Klannamn: Railarion

Väktare: Lothas den Tålmodiga - Jaktens Väktare

Följarna av Jaktens Väktare är praktiska och jordnära. Railaris klan anser att vi inte skapades för ett liv av överflöd och de lever efter uttrycket att högmod kommer före fall. De föredrar konkret och koncis kommunikation över skönmålande formuleringar och det är inte ovanligt att en Railari avbryter en monolog med och vad är det du egentligen försöker få fram?

Railari har, likt många djur, ett hierarkiskt synsätt och de bemöter andra personer så de anser att dennes rang dikterar. Deras tålamod och tysthet överstiger vida det normala omfånget för de flesta alver från andra klaner. Dessa egenskaper gör dem till oöverträffliga jägare, men framför allt har det med tiden gjort dem till eftertraktade spejare. När större stridigheter nalkas använder sig stridsledaren alltid av de lojala och effektiva Railari-alverna.

~*~

 

 

Apairë

Den mest konservativa klanen. De litar inte på någon annan än skogsalverna själva och håller strikt på regler. Bestämda och ärliga. Det som var förr har alltid fungerat så varför ska man ändra sig?


Klannamn: Apairo

Väktare: Adira den Ståndaktiga - Jordens väktarinna

Inom Apairës klan finner man de mest konservativa av skogens alver. De förespråkar en återgång till tiden efter skapelsen då alverna levde i samklang med Arda i skydd av Aldarinwas grenar. Vid denna tid så fanns enbart det skogsalviska släktet och Apairës klan skulle gärna se att det blev så ännu en gång. Som stolta, närapå högmodiga förkämpar för det äldsta släktet, uppfattas de ofta som envisa, arroganta och fulla av fördomar. Det är inte ovanligt att en alv av Apairë lägger fram ett förslag, inte för att det nödvändigtvis är det smartaste, utan för att “det är så vi alltid har gjort”. De är extremt principfasta och de mest lojala av skogsalverna, men givetvis enbart gentemot sitt eget folk.

I tal är Apairë raka, och ser till andemeningen snarare än den ordagranna betydelsen både i det som sägs, i rådsbeslut och i order. Det innebär också att de kan ha ont om tålamod med individer som broderar ut sina ord, för att inte tala om individer som vränger ord och gömmer sig bakom formuleringar.

~*~

 

 

Maranwë

Långsiktigast av alla klaner. De anser att allting har ett öde och att man inte ska blanda sig i ödet om det går att undvika.


Klannamn: Maranwo

Väktare: Reinthar den Skådande - Tidens Väktare

Det finns de som säger att alver i sin odödlighet står utanför tiden. Det må så vara, men det betyder inte att tiden blir meningslös utan snarare tvärtom. Tidens alver håller fast vid att alvernas öde är knutet till världens öde och att det alviska släktet kommer att förgås med världen. Tiden fram till dess är en väntan på slutet, men var och hur slutet kommer är omöjligt att förutsäga. Viktigare att fundera över är hur man spenderar sin tid på vägen dit. Ödet har sin väg men man får aldrig sluta sträva efter att vara förlåtande och långsiktig i sitt handlande, för allas trevnad den tid vi vandrar tillsammans.

Av andra uppfattas dock klanens medlemmar ofta som likgiltiga, närapå avtrubbade. Klanen själv tycker att sådana åsikter är trångsynta och de har inget annat att säga om detta. Medlemmarna i klanen vandrar sin väg och lägger hellre kraft på att blottlägga ödets väv, än spiller tid på att handla oöverlagt i ett känslorus.

~*~

 

 

Morinthar

Ändamålet helgar medlen och heder och ärlighet bör endast erbjudas andra skogsalver. Alverna i denna klan utnyttjar alla möjligheter och är handlingskraftiga om en aning impulsiva och arroganta.


Klannamn: Morintharo

Väktare: Ailëa den Kvicktänkta – Stjärnornas väktarinna

Alverna av Morinthars klan är impulsiva och handlingskraftiga, vilket ofta leder till att de tar saken i egna händer om de märker att ingenting sker. De anser att ändamålen helgar medlen och de har förståelse för tiden de lever i och platsen de befinner sig på. Även då Morinthar har få fasta principer, agerar de alltid för alvernas bästa. Deras hämndlystnad är stor och en oförrätt passerar inte obemärkt förbi.

Alverna i Morinthar är stolta och självsäkra och anser sig alltid ha rätt, vilket leder till att de är närapå oresonliga när de väl har bestämt sig för något. Du kan vara säker på att en Morinthar får saken gjord, men du kan även vara säker på att du inte kan påverka hur de får det gjort.

~*~

 

 

Lairë

Alverna av klanen Lairë är pacifister och vägrar ta upp vapen. Naiva, men lyckliga därav och älskar att njuta av naturen och livet självt. De njuter gärna av tillvaron och ser det positiva i det som händer. De håller inte agg, förlåtelse är styrka.


Klannamn: Lairo

Väktare: Aegion den Kärleksfulla - Drömmarnas Väktare

Alverna av klanen Lairë har gjort valet att lägga ner sina vapen. Ondska går inte att förgöras med våld utan endast med förlåtelse, tålamod och kärlek kan ondska vändas till godhet. Lairë är nyckfulla och naiva och många andra alver ser dem som ett förkroppsligande av den oskuldsfullhet som de kämpar för att skydda. Lairë-alverna är positiva, glada och lekfulla, men är ofta skygga och försiktiga i närvaron av det okända.

Det är inte ovanligt att medlemmar av klanen Lairë ses med ett drömmande leende på läpparna då de sätter handen mot ett träd eller omsorgsfullt hukar sig ner för att se närmare på en nyutslagen blomma. Naturen har alltid hållit en speciell plats i Lairës hjärtan och med Aegions hjälp fann de den fullständiga harmoni som alver ser som så eftersträvansvärd.

~*~

 

 

Vaiwa

Följer vindens nycker och lyssnar alltid på sin intuition. De är väldigt impulsiva men även känslosamma och oberäkneliga. De tänker på sitt eget sätt. Vinden talar och de lyssnar och tolkar den efter egen förmåga.


Klannamn: Vaiwo

Väktare: Arlani den Vackra - Vindens Väktarinna

Vindens alver är instinktiva varelser vars humör ofta är styrt av väder och vind. Vissa i klanen hävdar att vädret i sin tur influeras av Vindens väktarinna som besitter mystiska krafter. De är känslosamma, impulsiva och deras vardag styrs helt och hållet av intuition och känsla. Detta då alverna i Vaiwas klan anser att Arlani vägleder dem genom att styra deras intuition ofta via vindens toner. I vissa fall kan det hända att Vaiwa-alver stannar till mitt i ett samtal och lyssnar på vinden.

Deras starka koppling med Arda binder dem samman med skogens väsen och det är inte ovanligt att se dem leka med allt från knytt till rävungar. Utanför trädens skyddande skuggor känner de sig ofta sårbara och oroliga. En del blir då skygga och söker genast efter en flyktväg medan andra reagerar mer aggressivt och går på helspänn redo att när som helst försvara sig, sitt hem och sina fränder.

~*~

 

 

Ohtari

Räddade från döden av eldens väktare och denna tjänst kan krävas tillbaka när som helst. Skickliga krigare, ofta snabba till vapen som de utan tvekan vet hur de hanterar. De har ofta svårt att kontrollera sitt flammande humör då Loécs eld lever inom dem.


Klannamn: Ohtaro

Väktare: Loéc den Krigiske - Eldens Väktare

Det finns vissa stora alvkrigare som blivit räddade från dödens kyla av Loécs övernaturliga ingripande. Dessa alver har sitt nuvarande liv “till låns”. Loéc skapar på så sätt beskyddare till det alviska släktet. I sitt sinne så har dessa alver redan lämnat livet och det enda som finns kvar för dem, är hoppet om att de någon gång ska få ge sitt liv så att andra alver ska slippa känna den smärta Ohtari själva har genomlidit.

Deras plikt är att försvara de som är svagare än dem själva och om nödvändigt lägga ner sitt eget liv i deras ställe. Detta resulterar i att dessa alver håller ett känslomässigt avstånd till andra eftersom de vet att Loéc när som helst kan ta tillbaka det som han har givit. Sinnet hos en av Loécs dödsbringare är väldigt komplicerat, och endast de äldsta av alverna förstår sig på deras sorg. De kan dock visa sig vara ovanligt känslosamma under den dystra ytan.

Om du funderar på att spela Ohtari var vänlig kontakta någon av skogsalvernas kontaktpersoner~*~

 

 

Nyéri

Nyeri sägs vandra med ena foten i döden och den andra i livet. De är ofta sorgsna men erbjuder tröst åt andra. De påminner alverna om eventuella konsekvenser av ett visst beslut, inte bara de kortsiktiga, utan även de långsiktiga, samt ofta från andra vinklar än många andra klaner. Nyerialver borde sedan länge ha tynat bort av sorg, men väljer att istället hjälpa andra hantera sin sorg, genom att erbjuda en axel att gråta mot eller öron som lyssnar för den som behöver prata om problem eller hjärtesorg.


Klannamn: Nyériwa

Väktare: Calishmë den Sorgsna - Dödens väktarinna

Död och sorg präglar livet lika mycket som förlösande glädje. Sorgens alver anser dock att många glömmer alltför lätt. Med bristande insikt om historien skapas grogrund för ny sorg och därför finns det flera beryktade minnesbärare i klanens led. Klanen betonar vikten av att bevara det äldsta släktets arv och bär själva på det med stolthet, men ibland kan detta vara en tung börda.

Nyeris medlemmar uppfattas ofta som känslosamma och sorgsna och många andra alver tar därför avstånd från klanen. Humörsvängningar kan stundom yttra sig som hämndlystnad och få klanens medlemmar att verka oförlåtande. Det är lätt att bli förbittrad när man aktivt försöker bespara sina fränder från lidande, men istället framstå som hänsynslös och kall av de man försöker beskydda.

Om du funderar på att spela Nyéri var vänlig kontakta någon av skogsalvernas kontaktpersoner~*~

 

 

Tyar

Alla beslut ska vara baserade på logik. Känslor är inte logiska och bör därför undvikas. Dessa alver representerar förnuftet och den kalla logiken bland de annars känslosamma alverna.


Klannamn: Tyaro

Väktare: Tilon den Förnuftige - Balansens Väktare

Klanen Tyar anser att beslut baserade på känslosamma impulser är absurt. Att väga fördelarna mot nackdelarna är det enda sättet att komma fram till det objektiva rätta beslutet. Då skogens alver blir fast i en känslomässig storm utan någon väg framåt finns Balansens alver alltid där och bidrar med en logisk och klar syn på situationen.

Klanens medlemmar är tålmodiga och eftertänksamma. Deras logiska syn på världen resulterar i att många andra klaner ser Tyar-alverna som känslokalla och cyniska.~*~

 

 

Kultur

Hur skogsalver ser på andra raserAlla skogsalver har inte samma inställning till de andra raserna i Eleria. De olika klanerna har olika grundinställning och den individuella karaktärens åsikt kan även gå utanför klanens inställning. Det finns ett stort spektrum av attityder och denna generalisering är endast till för att ge en uppfattning och en riktlinje för nya deltagare.


Människor – Atani

Människorna går inte att lita på och den unga rasen har alldeles för lite förstånd. De slåss inom sin egen ras och har värderingar som skogsalverna inte kan relatera till. Skogsalverna har svårt att förstå att alla människor handlar individuellt då skogsalverna själva har ett starkt grupptänkande inom rasen. Det är sällan som skogsalver handlar själva utan diskussion med rådet och de andra alverna.


Orcher – Orcor

De flesta skogsalver anser att större delen av alla orcher är ”onda” av sin natur. Skogsalver har dock accepterat att svartblod i alla deras former behövs för att behålla balansen i skapelsen, men inte så mycket mer. Man respekterar att svartbloden har sina territorier och gör inte intrång på dem i onödan då det skulle innebära onödiga konflikter. I vissa fall har samtal, om än svala, förts mellan alver och orcher utan att vapen dragits eller blod utgjutits.


Högalver – Calaquendi

(Ljusalver)

Högalverna har visat sig värdiga skogsalvernas respekt och en vänskaplig allians har bildats. Högalver eftersträvar kontroll och kunskap. De är duktiga på magi och uppskattar skönhet omkring sig. Deras beteende pendlar mellan varm vänskaplighet och kylig artighet. Det är inte alltid man vet var man har dem. Skogsalver ser dem lite som avlägsna kusiner. Även om man inte alltid delar synsätt så kan man oftast komma överens.

 


Mörkeralver – Moriquendi

De har en hederskod som de lever efter även om skogsalverna kanske inte förstår sig på den. Som allierade kan de vara en användbar tillgång och som fiender så är de fruktansvärda. Skogsalver förkastar helt och hållet deras syn på tillvaron då den går emot Arda men de har i alla fall, till skillnad från andra raser, förmågan att tänka långsiktigt; på gott och ont.

 


Drower – Nuquendi

Det enda man vet med säkerhet är att man aldrig skall vända en drow ryggen, om man inte vill få en kniv i den. Drower är lömska av naturen och det gäller att ha alla sinnen på spänn när man handskas med

dem. Bara för att du ser en betyder det inte att det inte finns fler i närheten.Skogsvarelser – Taurelië

Knytt, vättar, älvor och troll är väsen av skogen. De är skogens barn och bemöts med vänlighet av skogsalver och står under deras beskydd. De upplevs ofta som barnsliga och oförståndiga för utomstående, men kan i själva verket vara flera tusen år gamla och bära på mycket kunskap och vishet, om man bara lyckas förstå vad de säger. Man bör vara försiktig med vad man säger i närheten av dessa väsen eftersom de ofta talar vitt och brett om allt de hört och sett.

Demoner, vampyrer etc

Erúmëa är en trakt med många kraftfulla magiska platser och därför finns även många övernaturliga väsen i skogarna. Demoner, kaosvarelser, vampyrer, svartalfer, illvättar och ett och annat bergatroll med onda avsikter är inte ovanligt att finna. Alla dessa mörka varelser skall hållas ute ur alvernas skogar och, om möjligt, förgöras!

~*~

Gifter

Alver är så gott som immuna mot alla gifter. De påverkas inte av vanliga rusdrycker eller läkemedel. Detta innebär också att de inte reagerar på smärtstillande så vida det inte kommer från en alvisk druid eller läkekunnig då de har betydligt starkare örter.

Detta betyder INTE att alver inte kan bli helade av icke-alviska druider eller fältskärer. De kan dock inte ge smärtstillande eller sövande mediciner. Alverna har egna alviska rusdrycker som påverkar alverna, men är för starka för andra raser.~*~

Traditioner

Skogsalvernas Råd - Icorin (cirkeln)

Skogsalverna har hållit rådslag sedan långt innan tideräkningen började och det är deras viktigaste tradition där de tar del, samt delar med sig, av information.

När ett beslut är taget genomförs det efter bästa förmåga. Skulle en enskild alv ogilla det tagna beslutet kan denne ställa sig utanför och välja att inte agera, men man skulle aldrig någonsin gå emot rådets beslut. Att gå emot rådets beslut ses som djupt oansvarigt och ogillas av alla.

Om man missat rådet ligger det på ens eget ansvar att söka upp talaren för att höra vad som beslutats, så att man inte riskerar att gå emot taget rådsbeslut.~*~

Namngivelse

Det första namnet (ataressë - fadersnamnet) som en alv får är baserat på sina föräldrars namn. Ofta är det mammans namn om det är en flicka och pappans namn om det är en pojke, men detta är inte alltid fallet. Detta första namn är så nära ett efternamn som en alv får.

Det andra namnet (amilessë - modersnamnet) får alvbarnet efter ett par år. Modern får en insikt om barnets framtid eller framtida personlighet och skapar på så vis barnets tilltalsnamn.

Alver kan också få ett eller flera smeknamn, så kallat epessë. Exempel: Galadriel

Fadersnamn - Artanis (“nobel kvinna” baserat på hennes fars namn Arafinwë “Nobla Finwë”)

Modersnamn - Nerwen (man-jungfru då hon skulle komma att tycka om sport och jakt) Epessë - Alatáriel (kvinna omringad av ljus - detta namn översattes sedan till Galadriel på sindarin)

Behöver du hjälp med att skapa ett namn till din roll så hör av dig till en av kontaktpersonerna.~*~

Försörjning och yrken

Alla skogsalver kan leva av det skogen erbjuder. Dels genom jakt men även av växter, svamp och bär. I stora städer som t.ex. Lai-Taurë-Már så har man konstruerat stora byggnader av glas där fruktbärande träd och buskar blommar året om. Handeln med både färska och torkade grödor bedrivs alltså oavsett årstid.

Ingen alv måste arbeta för sitt uppehälle utan de arbetar istället för sitt nöjes skull med det som de har fallenhet för. Många bedriver ett eller flera hantverk och som folk uppskattar de skönhet och ett väl utfört arbete. (På din anmälan behöver du alltså inte specificera yrke om du inte vill)~*~

Städer

I Lai-Taurë-Már bedrivs mycket hantverk av det funktionella slaget. Staden är alvsamhällets knytpunkt och måste ha hög beredskap inför eventuella kriser. Mat, vapen, papper, bläck, läderarbeten och kläder är några av de varor som produceras där.

Lairelirië är skogsalvernas kulturella centrum. Förutom poesi och musik så bedrivs mycket konstnärlig verksamhet. Där skapas vackra ting som målningar, broderier, smycken, fantasifulla sniderier och mycket mer. De är även kända för sina bryggerier och framför allt för sin cider.

Fáron är skogsalvernas främsta handelsstad. Där bedrivs även saltproduktion då den är belägen vid havet. Många hantverkare av andra raser har verkstäder i staden och därför kan man i Fáron hitta sådant som inte skulle gå att få tag på annars. Det är därifrån allt exotiskt råmaterial importeras, kryddor, metaller och sand för glasproduktion för att ta några exempel.

Varor och föremål värderas efter vad någon annan skogsalv vill ge för det. Saker skogsalver vanligtvis tittar efter är användbara, närande eller helt enkelt vackra. Ett guldmynt är, för en skogsalv, främst en bit väldigt mjuk, dekorativ metall. En välgjord kniv värderas högre eftersom den både är vacker och användbar. Handel mellan skogsalver sker uteslutande med byteshandel, de använder inga mynt. I handel med andra raser däremot så anpassar man sig till situationen. Skogsalver är inte dumma, de vet mycket väl att människor använder mynt som betalning och de vet att människorna värderar mynten mycket högt. De alver som valt att ägna sig åt handel är väl införstådda i värdet av olika sorters mynt och stenar.~*~

Trosystem“Jorden är Modern, Himlen är Fadern och Alltet är Arda.”

Skogsalver är inte troende och tillber inga gudar. Vi var med när allting började och har vandrat med väktarna, vi vet sanningen och har inget behov av mystiska riter och vidskeplighet. De som andra raser kallar gudar är de väktare som skapades av Modern och Fadern när de började skapa världen. I och med skapelsen fick alverna ett visst antal andar och det är dessa andar som ständigt återföds. Även om alverna inte minns sina tidigare liv finns ändå bandet med väktarna och skapelsen kvar.

Det enda en skogsalv vördar är Modern och Fadern och deras skapelse Arda. Skogsalver håller vanligtvis inte några ceremonier till deras ära men enskilda alver kan i stillhet uppsöka någon vacker plats för att ägna en tanke åt skapelsen. Ibland gör flera skogsalver detta tillsammans och det kan då liknas vid en religiös ceremoni.

~*~

TideräkningÅlder

Som alv talar man inte särskilt mycket om år och ålder utan refererar hellre till olika händelser. De Alver som spelas i den här kampanjen är i allmänhet födda efter De Förlorade Andarnas Slag (detta hände för ca 5000 år sedan). Om man har en erfaren roll eller i verkliga livet har en mer värdig ålder så kan man vara född strax innan eller efter utan att det uppfattas som underligt. Men att komma som en ung nybörjare och hävda att man var med under alla kända slag i vår historia är inget som rekommenderas.

Alvers ålder skiljer sig en aning från människors. Alvbarn föds och växer upp ungefär som en människa fram till dess pubertet då åldrandet saktar in.

Alver ser ingen mening i att räkna hur många år de levt. Trots denna syn kan alver ändock se varför en yngre individ har en vilja att göra detta. Istället för att räkna sina levnadsår definierar man sin ålder utifrån individens sinnelag. Dessa är till exempel barn, ung, mogen och vis.

Då alver inte åldras i samma takt som människor har de en tendens att se tidens gång annorlunda. De har inte nämnvärt bråttom i sina vardagssysslor och saker får helt enkelt ta sin tid. Alver specificerar inte tiden så exakt som människor utan nöjer sig med ganska generella tidsuttalanden. Så till skillnad från en människa som säger att de skedde 5e augusti för 4 år sedan så säger skogsalven hösten för ett par solvarv sedan. Alver kan även referera till en händelse, såsom “Det hände när ängen fortfarande var en sjö.”~*~

Regler och StraffEn skogsalv går inte emot ett rådsbeslut. För en skogsalv går den kollektiva viljan före den personliga viljan. Det är otänkbart att motarbeta den kollektiva viljan.

En skogsalv diskuterar inte rådslagen med andra raser. Vad skogsalver beslutar och gör är skogsalvers ensak. Andra har helt enkelt inte med detta att göra.

En skogsalv stjäl inte från andra skogsalver. Det skogsalviska samhället ställer den kollektiva viljan högre än den personliga viljan. Detta innefattar också saker, artefakter och annat som skogsalverna har i sin ägo. Därför existerar det få tjuvar eller stölder skogsalver emellan. DETTA SKALL INTE FÖRVÄXLAS MED OFF, DÄR ALLA HAR MITT OCH DITT.

En skogsalv mördar inte. En skogsalv skulle aldrig kunna tänka sig att döda en frände. Att döda en människa eller orc anses inte som ett brott så länge det inte har negativa konsekvenser för alvsamhället. Alver dödar inte i onödan, det anses vara ansvarslöst.

En skogsalv går aldrig emot en stridsledare i en pågående stridssituation. Även om man anser att stridsledaren agerar fel så lyder man och följer befälhavande stridsledare under pågående situation. Detta för att visa enad front utåt - och helt enkelt för att andra varelser inte har med detta att göra. Man diskuterar istället på nästkommande råd.

Förskjuten

Vid väldig ansvarslöshet kan den anklagande alven bli förskjuten. Det är en av de hårdare straffen en alv kan få, men är inte riktigt lika hårt som Hecil. Att bli förskjuten är något som det stora rådet i Lai-Taurë-Már bestämmer och därmed inget som lokala råd kan besluta om. Alven som blir förskjuten får inte vara en del av alvernas samhälle längre.

Hecil

Vid extrem ansvarslöshet blir ofta den anklagade alven dömd av rådet till hecil. Detta är skogsalvernas egentligen enda riktigt hårda straff. En hecil-förklaring innebär att man utesluts ur det skogsalviska samhället och klassas som fredlös. Detta straff tilldelas alver som dräpt andra alver eller som genom sitt handlande orsakat konflikter som lett till att skogsalver skadats eller dräpts. Den dömde brännmärks på magisk väg på sin vänstra hand och släpps sedan för att själv välja vad den vill göra med sitt liv. Hur alven än gör, så kommer brännmärket att synas, även genom handskar och annat som de försöker dölja det med. Tecknet är en slingrande orm på vänster hand.

Vanligtvis blir den dömde utom sig av sorg och väljer att vandra iväg för att förenas med modern. Dock existerar så kallade hecil-alver som anser att de inte har gjort någonting orätt och att deras dom var felaktig. Dessa finner sina egna sätt att leva vidare, ibland tillsammans med andra raser, ibland ensamma långt från skogsalvers boningar. Dessa hecilalver är dock fredlösa och om de försöker återvända till skogsalvernas områden så fångas de in och avrättas. Mörkeralver och drower finner stor glädje i att både jaga och döda en Hecilalv för att på detta vis också knäppa skogsalverna på näsan. För Hecilalven i fråga är det att föredra att bli infångad av skogsalvsfränder då det innebär mindre lidande.

~*~

Off-infoKlädsel

Skogsalverna klär sig i mjuka naturfärger enligt årstidernas växlingar. Om du vill kunna ta dig osedd fram under trädens skuggor är det extra viktigt med kläder som smälter in i naturen. Materialen som används är ofta linne, ylle, vadmal och skinn, men även finare tyger kan användas. Undvik att använda bomull och velour. Broderier och utsmyckningar är mycket vanligt hos skogsalver då de egentligen har “all tid i världen” att arbeta på sina kläder.

Grundutrustning:

  • Alvöron (detta är ett krav för att få spela alv)
  • Tunn undertunika (linne)
  • Varmare övertunika (tunn ylle, mollskinn)
  • Byxor (linne, tunn ylle)
  • Mantel eller en ordentlig överrock för att kunna hålla värmen på nätterna (ylle eller vadmal)
  • Hätta/huva som skyddar huvudet från vind och regn (vadmal eller ylle)
  • Skor. (Diskreta skor eller kängor. Hellre bekväma och varma än snygga, dock inga synliga märken eller dy.l.)

Har du svårt att få ihop en grundutrustning av någon anledning så hör gärna av dig till kontaktpersonerna för att få tips och råd

Quenya

När alverna är med andra raser talas det allmänna språket (d.v.s. svenska), men ofta slängs det in Quenyaord för att det känns mest naturligt. Alverna anser att våra ord för med sig betydelser och djup som går förlorade på allmänspråket.

Oroa dig inte om du inte lär dig alla ord till ditt första lajv. Detta är ett lajv med nybörjartolerans, och långt ifrån alla kan tala quenya. Bara försök att inte bryta illusionen. Nicka hellre och le än att fråga vad eventuell quenya innebär eller ryck någon väldigt diskret i armen och viska din fråga vid ett väl valt tillfälle.

Specialnotis: Notera specialregler för alvpil i regelutskicket.