Alver

I Eleria finns det 5 stycken "grund" alver, dessa är Skogsalver , Högalver, Drower , Mörkeralver , och Bergsalver.  Alla andra alver härstammar alltså i i från någon av dessa fem. Det existerar inga halvalver i någon form, då alver och andra raser inte är kompatibla med varandra, att skapa halvraser är således omöjligt.