Måndagsträff

Måndag kvällar i Äventyrets skolmatsal
Kl 18.00-19.30
Information för för de som vill börja lajva cirka 9-15 år, och pröva på men också för de som redan lajvar, prata roller, få hjälp med förberedelser inför vårlajvet, ställa frågor mm! Tillsammans hjälps vi åt!
Välkomna, vi startar vecka 4.
Hälsar ELERIA